Encontrados 126 resultados para: Kristu

 • Ti se dakle, dijete moje, jaèaj milošæu u Kristu Isusu (Druga poslanica Timoteju 2, 1)
 • Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vjeènom slavom. (Druga poslanica Timoteju 2, 10)

 • A i svi koji hoæe živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit æe progonjeni. (Druga poslanica Timoteju 3, 12)

 • i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna uèiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. (Druga poslanica Timoteju 3, 15)

 • koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, (Poslanica Titu 3, 6)

 • jer èujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima. (Poslanica Filemonu 1, 5)

 • Stoga, premda imam punu slobodu u Kristu da ti zapovjedim što ti je èiniti, (Poslanica Filemonu 1, 8)
 • Hajde, brate, da se tobom okoristim u Gospodinu: okrijepi srce moje u Kristu! (Poslanica Filemonu 1, 20)

 • Pozdravlja te Epafra, moj suuznik u Kristu Isusu, Marko, Aristarh, Dema i Luka, moji suradnici. (Poslanica Filemonu 1, 23)

 • Stoga mimoiðimo poèetnièki nauk o Kristu i uzdignimo se k savršenome ne postavljajuæi iznovice temelja: obraæenje od mrtvih djela i vjera u Boga, (Poslanica Hebrejima 6, 1)

 • osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, èinio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen. (Poslanica Hebrejima 13, 21)

 • pa se kao živo kamenje ugraðujte u duhovni Dom za sveto sveæenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. (Prva Petrova poslanica 2, 5)
O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina