Encontrados 468 resultados para: Bogu

 • jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, velièanstvo, vlast i moæ i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen. (Poslanica Jude apostola 1, 25)

 • te nas uèini kraljevstvom, sveæenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! (Otkrivenje 1, 6)

 • uèinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i sveæenicima i kraljevat æe na zemlji." (Otkrivenje 5, 10)

 • Vièu iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!" (Otkrivenje 7, 10)

 • i pokloniše se Bogu govoreæi: "Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i èast, i moæ i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen." (Otkrivenje 7, 12)

 • padoše nièice i pokloniše se Bogu govoreæi. "Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, koji jesi i koji bijaše, zato što uze u ruke moæ svoju veliku i zakralji se! (Otkrivenje 11, 17)

 • I ona porodi sina, muškiæa, koji æe vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. (Otkrivenje 12, 5)

 • Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god poðe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu; (Otkrivenje 14, 4)

 • Nakon toga zaèujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: "Aleluja! Spasenje i slava i moæ Bogu našemu! (Otkrivenje 19, 1)

 • Nato starješine, njih dvadesetèetvorica, i ona èetiri biæa padoše nièice i p okloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreæi: "Amen! Aleluja!" (Otkrivenje 19, 4)

 • Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja koja imaju svjedoèanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!" Jer svjedoèanstvo Isusovo duh je proroèki. (Otkrivenje 19, 10)

 • A on æe mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braæa tvoja proroci i svi koji èuvaju rijeèi ove knjige. Bogu se pokloni!" (Otkrivenje 22, 9)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina