Encontrados 253 resultados para: Božji

 • Kralj progovori i reèe èovjeku Božjem: "Umilostivi Jahvu, Boga svoga, da bih mogao vratiti ruku k sebi." Božji èovjek umilostivi Jahvu i ruka se kraljeva vrati k njemu i bila je kao prije. (Prva knjiga o kraljevima 13, 6)

 • Ali èovjek Božji odgovori kralju: "Da mi dadeš polovinu svoje kuæe, ne bih pošao s tobom. Ni jeo ni pio ne bih na ovom mjestu, (Prva knjiga o kraljevima 13, 8)

 • A u Betelu živio star prorok. Došli njemu njegovi sinovi te mu pripovjedili sve što je onoga dana uèinio èovjek Božji u Betelu; i rijeèi što ih je onaj kazao kralju pripovjediše sinovi ocu. (Prva knjiga o kraljevima 13, 11)

 • A on ih upita: "Kojim je putem otišao?" Sinovi pokazaše put kojim je otišao èovjek Božji što bijaše došao iz Judeje. (Prva knjiga o kraljevima 13, 12)

 • Krenuo je za èovjekom Božjim i našao ga gdje sjedi pod hrastom; i upita ga: "Jesi li ti èovjek Božji koji je došao iz Judeje?" A on mu odgovori: "Jesam." (Prva knjiga o kraljevima 13, 14)

 • Božji èovjek vrati se s njim, u njegovoj je kuæi jeo kruha i pio vode. (Prva knjiga o kraljevima 13, 19)

 • Kad je to èuo prorok koji bijaše onoga vratio s puta, reèe: "To je èovjek Božji koji se usprotivio rijeèi Jahvinoj! I Jahve ga je predao lavu, koji ga je napao i ubio, prema rijeèi koju je Jahve rekao." (Prva knjiga o kraljevima 13, 26)

 • A kad ga je pokopao, reèe svojim sinovima: "Poslije moje smrti sahranite me u istu grobnicu gdje je pokopan èovjek Božji; stavite moje kosti kraj njegovih. (Prva knjiga o kraljevima 13, 31)

 • Tada ona reèe Iliji: "Što ja imam s tobom, èovjeèe Božji? Zar si došao k meni da me podsjetiš na moj grijeh i da mi usmrtiš sina!" (Prva knjiga o kraljevima 17, 18)

 • Žena mu reèe: "Sada znam da si ti èovjek Božji i da je rijeè Jahvina u tvojim ustima istinita!" (Prva knjiga o kraljevima 17, 24)

 • Tada pristupi Božji èovjek izraelskom kralju i reèe: "Ovako veli Jahve: 'Zato što Aramejci kažu za Jahvu da je Bog bregova i da nije Bog ravnica, ja æu predati u tvoje ruke ovo silno mnoštvo da spoznate da sam ja Jahve'." (Prva knjiga o kraljevima 20, 28)

 • Tada mu posla pedesetnika s njegovom pedesetoricom i ode taj k njemu i, našavši ga gdje sjedi na vrhu brijega, reèe mu: "Èovjeèe Božji! Kralj je naredio: Siði!" (Druga knjiga o kraljevima 1, 9)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina