Encontrados 27 resultados para: Bezbožnik

 • I to je veæ zalog mojega spasenja, jer bezbožnik preda nj ne može stupiti. (Knjiga o Jobu 13, 16)
 • Kada bezbožnik Bogu svome kaže: 'Zavedoše me, više griješit neæu. (Knjiga o Jobu 34, 31)

 • Obijesni bezbožnik jadnika goni, u zamke ga hvata koje mu postavi. (Psalmi 10, 2)

 • Bezbožnik se pohlepom hvali, $NUN lakomac psuje i Jahvu prezire. (Psalmi 10, 3)

 • Bezbožnik zbori u obijesti svojoj: "Ne, istrage nema! TÓa ni Boga nema!" I u tome sva mu je misao. (Psalmi 10, 4)

 • Zašto da bezbožnik prezire Boga, zašto da kaže u srcu: "Neæe kazniti!" $REŠ (Psalmi 10, 13)

 • Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguæe na njega. (Psalmi 37, 12)
 • Bezbožnik zaima, ali ne vraæa, pravednik se sažaljeva i daje. (Psalmi 37, 21)

 • Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti. (Psalmi 37, 32)

 • Odluèio sam: "Èuvat æu put svoj da ne zgriješim jezikom; usta æu svoja zauzdati dokle god preda mnom bude bezbožnik." (Psalmi 39, 2)

 • Ljutito æe to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat æe zubima i venuti, $TAU propast æe želja opakih. (Psalmi 112, 10)

 • Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem. (Mudre izreke 11, 9)
“Que o Espírito Santo guie a sua inteligência, faça-o descobrir a verdade escondida na Sagrada Escritura e inflame a sua vontade para praticá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina