Encontrados 239 resultados para: æemo

 • Što se tièe Jope i Gezera, koje ti tražiš, ti su gradovi mnogo muèili narod i pustošili nam zemlju, za njih æemo dati stotinu talenata." (Prva knjiga o Makabejcima 15, 35)

 • Dvadeset i petog Kisleva svetkovat æemo oèišæenje Hrama, pa smo smatrali uputnim da vas o tom obavijestimo, kako biste i vi prikladno svetkovali Blagdan sjenica i vatre koja se pokazala kad je Nehemija, sagradivši Svetište i žrtvenik, prinio žrtve. (Druga knjiga o Makabejcima 1, 18)

 • sve je to Jason Cirenac ocrtao u pet knjiga, a mi æemo pokušati da zbijemo u jedno djelo. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 23)

 • Ali kao što nije lako onome koji prireðuje gozbu i nastoji zadovoljiti druge, i mi æemo, da zaslužimo zahvalnost mnogih, radosno podnijeti ovaj muèni posao. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 27)

 • Prepuštajuæi povjesnièaru brigu da podrobno opisuje svaki dogaðaj, mi æemo se truditi da dademo pojednostavnjen prikaz. (Druga knjiga o Makabejcima 2, 28)

 • Neka je to dovoljno za opomenu. Nakon ovih nekoliko rijeèi nastavit æemo kazivanje. (Druga knjiga o Makabejcima 6, 17)

 • Jedan od njih progovori u njihovo ime: "Što nas želiš pitati i od nas saznati? Radije æemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca!" (Druga knjiga o Makabejcima 7, 2)

 • A sad æemo izvijestiti o dogaðajima s Antiohom Eupatorom, sinom onoga bezbožnika, sažimajuæi ukratko ratne nevolje. (Druga knjiga o Makabejcima 10, 10)

 • naplijenit æemo svakojaka blaga, napuniti svoje kuæe plijenom; (Mudre izreke 1, 13)

 • bacat æeš s nama svoj ždrijeb, svi æemo zajedno imati jednu kesu." (Mudre izreke 1, 14)

 • Povuci me za sobom, bježimo! Kralj me uveo u odaje svoje. Igrat æemo se i radovati zbog tebe, slavit æemo ljubav tvoju više nego vino. Pravo je da te ljube. (Pjesma nad pjesmama 1, 4)

 • Uèinit æemo za tebe zlatne naušnice s privjescima srebrnim. (Pjesma nad pjesmama 1, 11)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina