Encontrados 70 resultados para: zostały

 • W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń]. (Księga Rodzaju 2, 1)

 • Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. (Księga Rodzaju 9, 2)

 • nadto cała rodzina Józefa, jego bracia oraz rodzina jego ojca. Tylko dziatwa oraz trzody i bydło zostały w Goszen. (Księga Rodzaju 50, 8)

 • Len i jęczmień zostały zniszczone, ponieważ jęczmień miał już kłosy, a len kwiecie. (Księga Wyjścia 9, 31)

 • Powiedz Eleazarowi, synowi kapłana Aarona, niech zbierze kadzielnice z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci w pewnym oddaleniu. Ponieważ zostały poświęcone (Księga Liczb 17, 2)

 • Wszystkie rody Szuchamitów - według tego, jak zostały spisane: sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu spisanych. (Księga Liczb 26, 43)

 • Nie zasiejesz w twojej winnicy dwu gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte: nasiona posiane i zbiory w winnicy. (Księga Powtórzonego Prawa 22, 9)

 • Wszystkie jednak miasta, położone na wzgórzach, nie zostały przez Izraelitów spalone, z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego. (Księga Jozuego 11, 13)

 • Żadne miasto nie zawarło pokoju z Izraelitami prócz Chiwwitów mieszkających w Gibeonie. Wszystkie zostały zdobyte zbrojnie. (Księga Jozuego 11, 19)

 • Rzekli więc starsi zgromadzenia: Co uczynimy, aby sprowadzić żony dla tych, którzy pozostali, gdyż zgładzone zostały kobiety w pokoleniu Beniamina? (Księga Sedziów 21, 16)

 • Na to Saul odpowiedział stryjowi: Zapewnił nas, że oślice zostały odnalezione. Sprawy jednak władzy królewskiej, o której mówił Samuel, nie wyjawił mu. (1 Księga Samuela 10, 16)

 • Wziął też Dawid Achinoam z Jizreel, i tak obie one zostały jego żonami. (1 Księga Samuela 25, 43)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina