Encontrados 14 resultados para: wyroków

 • Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan! (Księga Kapłańska 18, 5)
 • Strzeżcie więc ustaw i wyroków moich, nie czyńcie nic z tych obrzydliwości. Nie będzie ich czynić ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. (Księga Kapłańska 18, 26)

 • Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. (Księga Kapłańska 19, 15)

 • Będziecie strzec wszystkich ustaw moich i wszystkich wyroków moich. Będziecie je wykonywać. Ja jestem Pan! (Księga Kapłańska 19, 37)

 • Będziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyroków i będziecie je wykonywać, aby was nie wypluła ziemia, do której was wprowadzam, abyście mieszkali w niej. (Księga Kapłańska 20, 22)

 • Będziecie wykonywać ustawy moje i przestrzegać wyroków moich wprowadzając je w życie, abyście mieszkali w kraju bezpiecznie: (Księga Kapłańska 25, 18)

 • Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków! (Księga Psalmów 48, 12)
 • Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków, o Panie! (Księga Psalmów 97, 8)

 • Chcę Ci dziękować szczerym sercem, gdy nauczę się wyroków Twej sprawiedliwości. (Księga Psalmów 119, 7)

 • Dusza moja omdlewa tęskniąc wciąż do wyroków Twoich. (Księga Psalmów 119, 20)

 • Drogę wierności obrałem, pragnąc Twoich wyroków. (Księga Psalmów 119, 30)

 • Wszystko trwa do dziś według Twoich wyroków, bo wszystkie rzeczy Ci służą. (Księga Psalmów 119, 91)
“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina