Encontrados 260 resultados para: wody

 • Posłuchajcie mnie, pobożni synowie, rozwijajcie się jak róża rosnąca nad strumieniem wody! (Mądrość Syracha 39, 13)

 • Wszystko, co jest z ziemi, do ziemi się wróci, a co z wody, powróci do morza. (Mądrość Syracha 40, 11)

 • Bo będziecie jak terebint ze zwiędłym listowiem i jak ogród, w którym nie ma wody. (Księga Izajasza 1, 30)

 • Zaiste, oto Pan, Pan Zastępów odejmie Jerozolimie i Judzie wszelką podporę - cały zapas chleba i cały zapas wody - (Księga Izajasza 3, 1)

 • dlatego: Oto Pan sprawia, że wzbierają przeciw niemu wody Rzeki gwałtowne i obfite - "król asyryjski i cała jego chwała" - i wtargną do wszystkich jej łożysk, i przekroczą wszystkie jej strome brzegi; (Księga Izajasza 8, 7)

 • Zaiste, wody Nimrim stają się pustkowiem, bo trawa wyschła, zniknęła murawa, zabrakło zieleni. (Księga Izajasza 15, 6)

 • Doprawdy, wody Dimonu są pełne krwi, bo zsyłam na Dimon dodatkowe klęski: lwa na ocalonych z Moabu i na pozostałych w kraju. (Księga Izajasza 15, 9)

 • Narody szumią, jak szumią wezbrane wody, ale Pan je zgromi, i umkną daleko: będą porwane na góry jak plewa przez wicher i jak tuman kurzu przez burzę. (Księga Izajasza 17, 13)

 • Zginą wody z morza, rzeka opadnie i wyschnie, (Księga Izajasza 19, 5)

 • Rybacy będą wzdychali i zasmucą się wszyscy, którzy wędkę zarzucają w Nilu; a ci, którzy rozciągają sieci na powierzchni wody, będą rozpaczali. (Księga Izajasza 19, 8)

 • I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę. (Księga Izajasza 28, 17)

 • Zawalenie to jest jak stłuczenie dzbana garncarza, rozbitego tak bezwzględnie, że w jego szczątkach nie da się znaleźć skorupy do zgarnięcia węgli z ogniska, do zaczerpnięcia wody ze zbiornika. (Księga Izajasza 30, 14)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina