Encontrados 26 resultados para: wołam

 • W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga. Usłyszał On głos mój ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu. (2 Księga Samuela 22, 7)

 • Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry. (Księga Psalmów 3, 5)

 • W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga; usłyszał On mój głos ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu. (Księga Psalmów 18, 7)

 • Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. (Księga Psalmów 22, 3)

 • Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! (Księga Psalmów 27, 7)

 • Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu. (Księga Psalmów 28, 1)

 • Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. (Księga Psalmów 28, 2)

 • Wołam do Ciebie, Panie, błagam Boga mego o miłosierdzie: (Księga Psalmów 30, 9)

 • A ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. (Księga Psalmów 55, 17)

 • Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro. (Księga Psalmów 57, 3)

 • Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie, (Księga Psalmów 61, 3)

 • Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: (Księga Psalmów 63, 8)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina