Encontrados 43 resultados para: wołów

 • Miał liczne stada owiec i wołów i wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrości (Księga Rodzaju 26, 14)
 • trzydzieści dojnych wielbłądzic wraz z ich źrebiętami, czterdzieści krów, dziesięć wołów, dwadzieścia oślic i dziesięć ośląt. (Księga Rodzaju 32, 16)

 • Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. (Księga Rodzaju 47, 17)

 • Jeśliby ktoś ukradł wołu lub owcę i zabiłby je lub sprzedał, wówczas zwróci pięć wołów za jednego wołu i cztery jagnięta za jedną owcę. (Księga Wyjścia 21, 37)

 • Wszystko pierworodne do Mnie należy, a także pierworodny samiec z bydła, wołów i owiec. (Księga Wyjścia 34, 19)

 • Przyprowadzili oni dla Pana: sześć krytych wozów i dwanaście wołów; przypadał więc jeden wóz od dwóch książąt i po jednym wole od każdego. Przyprowadzili to przed przybytek. (Księga Liczb 7, 3)

 • Osiem wołów i cztery wozy dał Merarytom, odpowiednio do ich służby, [jaką mieli pełnić] pod kierunkiem Itamara, syna kapłana Aarona. (Księga Liczb 7, 8)
 • do tego należącą ofiarę z pokarmów i ofiary płynne "dołączone do ofiar" z wołów, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów. (Księga Liczb 29, 18)

 • Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Pana jedną sztukę na pięćset - zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. (Księga Liczb 31, 28)

 • Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana. (Księga Liczb 31, 30)

 • siedemdziesięciu dwóch tysięcy wołów, (Księga Liczb 31, 33)

 • trzydzieści sześć tysięcy wołów - z czego oddali Panu siedemdziesiąt dwie sztuki; (Księga Liczb 31, 38)
“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina