Encontrados 29 resultados para: warg

 • Gdy jednak wyjdzie za mąż, a jest jeszcze związana ślubem czy nieopatrzną obietnicą swych warg, którą się związała, (Księga Liczb 30, 7)

 • Jeżeli jednak mąż wtedy, gdy się dowie, okaże sprzeciw, wówczas unieważnia ślub ją wiążący i nieopatrzną obietnicę jej warg, którą się związała. Pan jednak nie poczyta jej tego za winę. (Księga Liczb 30, 9)

 • Uderz podstępem warg moich niewolnika razem z wodzem i wodza ze sługą. Skrusz ich zarozumiałość ręką kobiety! (Księga Judyty 9, 10)

 • Słuchajcie mego sprzeciwu, na odpowiedź mych warg zważajcie. (Księga Hioba 13, 6)

 • nie gardzę nakazem warg Jego i w sercu słowa ust Jego chowam. (Księga Hioba 23, 12)

 • Modlitwa. Dawidowy. Wysłuchaj, Panie, słuszności, zważ na me wołanie, przyjmij moje modły z warg nieobłudnych! (Księga Psalmów 17, 1)

 • ludzkim obyczajem; według słów Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtu. (Księga Psalmów 17, 4)

 • Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warg jego. (Księga Psalmów 21, 3)

 • Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem warg moich - Ty wiesz, o Panie. (Księga Psalmów 40, 10)

 • Grzech na ich ustach: to słowo ich warg. Niech spęta ich własna pycha, za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają. (Księga Psalmów 59, 13)

 • Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością, radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą, (Księga Psalmów 63, 6)

 • Panie, uwolnij moje życie od warg kłamliwych i od podstępnego języka! (Księga Psalmów 120, 2)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina