Encontrados 137 resultados para: strony

 • [Jego zaś potomkowie] mieszkali od Chawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszszuru. Osiedlili się tam, mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów. (Księga Rodzaju 25, 18)
 • Po czym, mając obu synów - Efraima po prawej ręce, czyli z lewej strony Izraela, i Manassesa po lewej ręce, czyli z prawej strony Izraela - przybliżył ich do ojca. (Księga Rodzaju 48, 13)

 • Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. (Księga Wyjścia 2, 12)

 • Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. (Księga Wyjścia 17, 12)

 • I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drzewa akacjowego, pięć dla desek jednej strony przybytku (Księga Wyjścia 26, 26)

 • i pięć poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku, pięć też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku. (Księga Wyjścia 26, 27)

 • Jeżeli po wypraniu kapłan stwierdzi, że chore miejsce nie zmieniło swego wyglądu, to w takim razie jest nieczyste, chociażby plaga nie rozszerzyła się. Spalisz to, niezależnie od tego, czy tkanina jest przeżarta z tej czy z tamtej strony. (Księga Kapłańska 13, 55)
 • Od południowej strony [będzie] chorągiew obozu Rubena [rozłożonego] według swoich zastępów, a wodzem synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura. (Księga Liczb 2, 10)

 • Oddaj więc lewitów Aaronowi i jego synom; winni mu być całkowicie oddani ze strony Izraelitów. (Księga Liczb 3, 9)

 • Rodziny Gerszonitów rozbijały obóz za przybytkiem od strony zachodniej. (Księga Liczb 3, 23)

 • Rodziny Kehatytów rozbijały namioty od strony południowej przybytku. (Księga Liczb 3, 29)

 • Głową rodzin Merarytów był Suriel, syn Abichaila. Rozbijali oni namioty od północnej strony przybytku. (Księga Liczb 3, 35)
Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina