Encontrados 26 resultados para: stopni

 • Tron miał sześć stopni i owalny szczyt z tyłu oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. (1 Księga Królewska 10, 19)

 • Odpowiedział Izajasz: Oto ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz, którą przyrzekł: Czy cień ma się posunąć o dziesięć stopni, czy też ma się cofnąć o dziesięć stopni? (2 Księga Królewska 20, 9)

 • Ezechiasz rzekł: To łatwe dla cienia postąpić o dziesięć stopni. Nie - niech cień się cofnie o dziesięć stopni! (2 Księga Królewska 20, 10)

 • Wtedy prorok Izajasz wołał do Pana, a Ten przesunął cień na stopniach zegara Achaza - po których opadał równocześnie ze słońcem - o dziesięć stopni. (2 Księga Królewska 20, 11)

 • Tron miał sześć stopni i podnóżek ze złota oraz poręcze po obu stronach siedzenia, a przy poręczach stały dwa lwy. (2 Księga Kronik 9, 18)

 • A Bramę Źródlaną naprawiał Szallum, syn Kol-Chozego, zwierzchnik obwodu Mispa: on odbudował ją, pokrył dachem i wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy - oraz mur Stawu Wodociągowego przy ogrodzie królewskim aż do stopni schodzących z Miasta Dawidowego. (Księga Nehemiasza 3, 15)

 • Dalej posuwali się oni ku Bramie Zródlanej, następnie poszli wprost przed siebie w kierunku stopni do Miasta Dawidowego, po drodze w górę przy murze obok pałacu Dawidowego, aż do Bramy Wodnej na wschodzie. (Księga Nehemiasza 12, 37)

 • Pieśń stopni. Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie. (Księga Psalmów 120, 1)

 • Pieśń stopni. Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? (Księga Psalmów 121, 1)

 • Pieśń stopni. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego! (Księga Psalmów 122, 1)

 • Pieśń stopni. Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie. (Księga Psalmów 123, 1)

 • Pieśń stopni. Dawidowa. Gdyby Pan nie był po naszej stronie - niech to już przyzna Izrael - (Księga Psalmów 124, 1)

“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina