Encontrados 5 resultados para: przedziwne

  • O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. (Księga Psalmów 8, 2)
  • O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! (Księga Psalmów 8, 10)

  • Albowiem początkiem pychy - grzech, a kto się da jej opanować, zalany będzie obrzydliwością. Dlatego Pan zesłał przedziwne kary i takich doszczętnie zatracił. (Mądrość Syracha 10, 13)

  • Za życia czynił cuda i przy śmierci jego działy się rzeczy przedziwne. (Mądrość Syracha 48, 14)

  • Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. (Ewangelia Łukasza 5, 26)

“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina