Encontrados 2 resultados para: potwarz

  • Taką potwarz rzucił na niego, gdyż pragnął zawładnąć jego królestwem. (1 Machabejska 11, 11)
  • Przepędź szydercę, a kłótnia ustąpi, ucichnie zatarg i potwarz. (Księga Przysłów 22, 10)

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina