Encontrados 113 resultados para: ołtarza

 • Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja. (Księga Wyjścia 20, 26)

 • Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. (Księga Wyjścia 21, 14)

 • I uczynisz rogi w czterech narożnikach ołtarza, a będą wystawały z niego wzwyż, i pokryjesz go brązem. (Księga Wyjścia 27, 2)


 • Z brązu też wykonasz kratę do ołtarza w formie siatki, a nad tą siatką na czterech rogach zrobisz cztery pierścienie. (Księga Wyjścia 27, 4)

 • Umocujesz je u dołu pod obramowaniem, tak żeby siatka sięgała do połowy ołtarza. (Księga Wyjścia 27, 5)

 • I zrobisz drążki do ołtarza z drzewa akacjoweg i pokryjesz je brązem. (Księga Wyjścia 27, 6)

 • A będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go. (Księga Wyjścia 27, 7)

 • I będą je nosić Aaron i jego synowie, ile razy będą wchodzić do Namiotu Spotkania lub będą zbliżać się do ołtarza dla spełnienia służby w Miejscu świętym, aby nie ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli. To jest rozporządzenie na wieki dla niego i dla potomków jego po nim. (Księga Wyjścia 28, 43)

 • Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca, namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. (Księga Wyjścia 29, 12)

 • Przez siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty, i cokolwiek dotknie się ołtarza, będzie również święte. (Księga Wyjścia 29, 37)

 • Zanim wejdą do Namiotu Spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana, (Księga Wyjścia 30, 20)

 • I uczynił rogi na czterech narożnikach ołtarza, i wychodziły z niego, i pokrył je brązem. (Księga Wyjścia 38, 2)

“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina