Encontrados 113 resultados para: ołtarza

 • Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja. (Księga Wyjścia 20, 26)

 • Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. (Księga Wyjścia 21, 14)

 • I uczynisz rogi w czterech narożnikach ołtarza, a będą wystawały z niego wzwyż, i pokryjesz go brązem. (Księga Wyjścia 27, 2)

 • Z brązu też wykonasz kratę do ołtarza w formie siatki, a nad tą siatką na czterech rogach zrobisz cztery pierścienie. (Księga Wyjścia 27, 4)

 • Umocujesz je u dołu pod obramowaniem, tak żeby siatka sięgała do połowy ołtarza. (Księga Wyjścia 27, 5)

 • I zrobisz drążki do ołtarza z drzewa akacjoweg i pokryjesz je brązem. (Księga Wyjścia 27, 6)

 • A będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go. (Księga Wyjścia 27, 7)

 • I będą je nosić Aaron i jego synowie, ile razy będą wchodzić do Namiotu Spotkania lub będą zbliżać się do ołtarza dla spełnienia służby w Miejscu świętym, aby nie ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli. To jest rozporządzenie na wieki dla niego i dla potomków jego po nim. (Księga Wyjścia 28, 43)

 • Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca, namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. (Księga Wyjścia 29, 12)

 • Przez siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty, i cokolwiek dotknie się ołtarza, będzie również święte. (Księga Wyjścia 29, 37)

 • Zanim wejdą do Namiotu Spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana, (Księga Wyjścia 30, 20)

 • I uczynił rogi na czterech narożnikach ołtarza, i wychodziły z niego, i pokrył je brązem. (Księga Wyjścia 38, 2)

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina