Encontrados 264 resultados para: nieba

 • Modliłem się - mówił - w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie. (Dzieje Apostolskie 11, 5)

 • Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: (Dzieje Apostolskie 11, 9)

 • "Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił". Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. (Dzieje Apostolskie 11, 10)

 • ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca. (Dzieje Apostolskie 14, 17)

 • Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką (Dzieje Apostolskie 17, 24)

 • Wreszcie sekretarz uspokoił tłum i powiedział: Efezjanie, czyż istnieje człowiek, który by nie wiedział, że miasto Efez oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba? (Dzieje Apostolskie 19, 35)

 • W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. (Dzieje Apostolskie 22, 6)

 • W południe podczas drogi ujrzałem, o królu, światło z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. (Dzieje Apostolskie 26, 13)

 • Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agryppo. (Dzieje Apostolskie 26, 19)

 • Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. (List do Rzymian 1, 18)

 • Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? - oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani? - (List do Rzymian 10, 6)

 • Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. (1 List do Koryntian 15, 47)


“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina