Encontrados 126 resultados para: dziedzictwo

 • Dlatego powiedziałem wam: wy posiądziecie ich ziemię, Ja sam daję wam ją w dziedzictwo, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który oddzieliłem was od innych narodów. (Księga Kapłańska 20, 24)

 • Oto oddaję lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za służbę, jaką pełnią w Namiocie Spotkania. (Księga Liczb 18, 21)

 • lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które Izraelici przynoszą Panu w ofierze. Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymają dziedzictwa pośród Izraelitów. (Księga Liczb 18, 24)

 • Tak przemów do lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana. (Księga Liczb 18, 26)

 • Pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo. (Księga Liczb 26, 53)

 • Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach. (Księga Liczb 26, 55)

 • Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy [rody] liczne i mniejsze. (Księga Liczb 26, 56)

 • Córki Selofchada mają słuszność. Daj im bez wahania posiadłość dziedziczną pomiędzy braćmi ich ojca i przekaż im jego dziedzictwo. (Księga Liczb 27, 7)

 • Izraelitom zaś wydaj następujące polecenie: Gdy umrze mąż nie zostawiając syna, wtedy jego dziedzictwo przeniesiecie na jego córkę. (Księga Liczb 27, 8)

 • Jeśliby nie miał nawet córki, wtedy oddacie dziedzictwo jego braciom. (Księga Liczb 27, 9)

 • Gdyby i braci nie miał, wtedy oddacie dziedzictwo braciom jego ojca. (Księga Liczb 27, 10)

 • Jeżeli jego ojciec nie ma braci, wtedy jego dziedzictwo oddacie najbliższemu krewnemu w jego rodzie, i on je weźmie w posiadanie. Takie będzie prawo wśród Izraelitów, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. (Księga Liczb 27, 11)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina