Encontrados 3 resultados para: Więzi

  • Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. (List do Efezjan 4, 3)

  • Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. (List do Efezjan 4, 16)

  • Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. (List do Hebrajczyków 13, 16)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina