Encontrados 335 resultados para: Swych

 • Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. (Ewangelia Marka 6, 45)

 • Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. (Ewangelia Marka 8, 33)

 • jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, (Ewangelia Łukasza 1, 70)

 • Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. (Ewangelia Łukasza 5, 15)

 • przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. (Ewangelia Łukasza 6, 18)

 • Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu! (Ewangelia Łukasza 9, 14)

 • Gdy skończył lat czterdzieści, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela. (Dzieje Apostolskie 7, 23)

 • Nazajutrz wszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. (Dzieje Apostolskie 10, 24)

 • Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został złożony u boku swych przodków, i uległ skażeniu. (Dzieje Apostolskie 13, 36)

 • a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów. (Dzieje Apostolskie 21, 21)

 • A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. (2 List do Koryntian 9, 14)

 • Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży. (1 List do Tesaloniczan 2, 16)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina