Encontrados 8 resultados para: Rozważcie

  • Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu! Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną? (2 Księga Królewska 5, 7)

  • Zadrżyjcie i nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie! (Księga Psalmów 4, 5)

  • Te sprawy, co do których uważał, że je należy przedłożyć królowi, rozważcie i przyślijcie kogoś bezzwłocznie, abyśmy przedstawili je w sposób zgodny z waszym życzeniem. My bowiem udajemy się do Antiochii. (2 Machabejska 11, 36)

  • Teraz więc - tak mówi Pan Zastępów: Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! (Księga Aggeusza 1, 5)

  • Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci - mówi Pan. (7b) Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie! (Księga Aggeusza 1, 8)

  • Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni Pańskiej, (Księga Aggeusza 2, 15)

  • Rozważcie tylko czasy obecne i przeszłe, od dnia dwudziestego czwartego [miesiąca] dziewiątego do dnia, w którym położono [fundamenty] pod świątynię Pańską. Rozważcie tylko! (Księga Aggeusza 2, 18)

  • Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. (List do Hebrajczyków 7, 4)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina