Encontrados 9 resultados para: Pochwały

  • W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak Absalom. O nim wygłaszano pochwały: Od stóp do głowy nie było na nim skazy. (2 Księga Samuela 14, 25)

  • Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. (Księga Tobiasza 12, 7)

  • Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały objawiać dzieła Boże. (Księga Tobiasza 12, 11)

  • Któż opowie dzieła potęgi Pana, ogłosi wszystkie Jego pochwały? (Księga Psalmów 106, 2)

  • Słowom więc Jego uwierzyli i śpiewali Jemu pochwały. (Księga Psalmów 106, 12)

  • Lepiej jest słuchać karcenia przez mędrca, niż słuchać pochwały ze strony głupców. (Księga Koheleta 7, 5)

  • Ręka rzemieślników czyni dzieło godne pochwały, a rządca ludu okaże mądrość przez swoją mowę. (Mądrość Syracha 9, 17)

  • A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, (List do Hebrajczyków 11, 39)

  • czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. (1 List Piotra 2, 14)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina