Encontrados 402 resultados para: Następnie

 • Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. (Księga Rodzaju 5, 24)

 • Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. (Księga Wyjścia 16, 1)

 • Następnie Mojżesz powiedział do nich: Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana. (Księga Wyjścia 16, 19)

 • Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem. (Księga Wyjścia 18, 12)

 • Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju. (Księga Wyjścia 18, 27)

 • Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przyprawisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi. (Księga Wyjścia 25, 26)

 • Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je z jedenastu mniejszych nakryć. (Księga Wyjścia 26, 7)

 • Następnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca z kręconego bisioru po stronie południowej będą sto łokci długie, (Księga Wyjścia 27, 9)

 • Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę, i namaścisz go. (Księga Wyjścia 29, 7)

 • Weźmiesz następnie pierwszego barana, i położą Aaron i synowie jego ręce na głowie tego barana. (Księga Wyjścia 29, 15)

 • Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów: Oto co nakazał Pan mówiąc: (Księga Wyjścia 35, 4)

 • Następnie wezwał Mojżesz Besaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle, których serce obdarzył Pan mądrością, wszystkich tych, których serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła. (Księga Wyjścia 36, 2)


“Há duas razões principais para se orar com muita satisfação: primeiro para render a Deus a honra e a glória que Lhe são devidas. Segundo, para falar com São Padre Pio de Pietrelcina