Encontrados 18 resultados para: Namaścisz

 • I ubierzesz w nie twego brata Aarona i synów jego razem z nim, namaścisz ich, wprowadzisz ich w czynności kapłańskie i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. (Księga Wyjścia 28, 41)

 • Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę, i namaścisz go. (Księga Wyjścia 29, 7)

 • Wziąwszy zaś nieco krwi tego cielca, namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. (Księga Wyjścia 29, 12)

 • I zabijesz barana, a wziąwszy nieco jeg o krwi namaścisz nią wierzch prawego ucha Aarona i wierzch prawego ucha jego synów i duże palce ich prawej ręki i nogi, i pokropisz krwią ołtarz dokoła. (Księga Wyjścia 29, 20)

 • I cielca na ofiarę za grzech złożysz każdego dnia na przebłaganie i przez tę ofiarę za grzech oczyścisz ołtarz i namaścisz go, aby go uświęcić. (Księga Wyjścia 29, 36)

 • I namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa, (Księga Wyjścia 30, 26)

 • Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby Mi służyli jako kapłani. (Księga Wyjścia 30, 30)

 • Wtedy weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest; poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty, i będzie święty. (Księga Wyjścia 40, 9)

 • I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami, i poświęcisz go, i będzie bardzo święty. (Księga Wyjścia 40, 10)

 • Namaścisz również kadź i podstawę jej i poświęcisz ją. (Księga Wyjścia 40, 11)

 • Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty i namaścisz go, i poświęcisz go, aby Mi służył jako kapłan. (Księga Wyjścia 40, 13)

 • Potem namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby Mi służyli jako kapłani. Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki. (Księga Wyjścia 40, 15)


“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina