Encontrados 79 resultados para: Ludy

 • Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i Tobie, Panie, pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię. (Księga Psalmów 86, 9)

 • czy nie ma karać Ten, co strofuje ludy, Ten, który ludzi naucza mądrości? (Księga Psalmów 94, 10)

 • Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. (Księga Psalmów 97, 6)

 • przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i według słuszności - ludy. (Księga Psalmów 98, 9)

 • Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy. (Księga Psalmów 99, 2)

 • Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. (Księga Psalmów 113, 4)

 • Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, (Księga Psalmów 117, 1)

 • On mocą dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który mi poddaje ludy. (Księga Psalmów 144, 2)

 • Kto mówi przestępcy: Jesteś niewinny, temu ludy złorzeczą, tego przeklinają narody. (Księga Przysłów 24, 24)

 • Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. (Księga Mądrości 3, 8)

 • mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem. (Księga Izajasza 2, 3)

 • Dowiedzcie się, ludy, będziecie zgniecione! Wszystkie krańce ziemi, słuchajcie: Przypaszcie broń, będziecie zgniecione! Przypaszcie broń, będziecie zgniecione! (Księga Izajasza 8, 9)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina