Encontrados 23 resultados para: Kusz

 • Nazwa drugiej rzeki - Gichon; okrąża ona cały kraj - Kusz. (Księga Rodzaju 2, 13)

 • Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. (Księga Rodzaju 10, 6)

 • Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. (Księga Rodzaju 10, 8)

 • Gdy [król] otrzymał wieść o Tirhace, królu Kusz, głoszącą: Wyruszył na wojnę przeciw tobie, "powtórnie" wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: (2 Księga Królewska 19, 9)

 • Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. (1 Księga Kronik 1, 8)

 • Kusz [jeszcze] był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. (1 Księga Kronik 1, 10)

 • I topaz z Kusz nie dorówna, najczystsze złoto nie starczy. (Księga Hioba 28, 19)

 • Niechaj z Egiptu nadejdą możnowładcy, niech Kusz wyciągnie swe ręce do Boga. (Księga Psalmów 68, 32)

 • Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają; oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: Ten [i ten] się tam urodził. (Księga Psalmów 87, 4)

 • Owego dnia to się stanie: Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić Resztę swego ludu, która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu. (Księga Izajasza 11, 11)

 • Ach, kraju brzęczących skrzydeł, leżących za rzekami Kusz, (Księga Izajasza 18, 1)

 • Wówczas Pan powiedział: Jak sługa mój, Izajasz, chodził nago i boso trzy lata, jako znak i dziwny symbol dotyczący Egiptu i kraju Kusz, (Księga Izajasza 20, 3)

“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina