Encontrados 191 resultados para: Któż

 • Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu przeciwny nie padnie? (Księga Hioba 9, 4)

 • Któż by z nich tego nie wiedział, że ręka Pana uczyniła wszystko: (Księga Hioba 12, 9)

 • Gdy On rozwali - któż odbuduje, gdy zamknie, kto by otworzył? (Księga Hioba 12, 14)

 • Któż czystym uczyni skalane? Nikt zgoła. (Księga Hioba 14, 4)

 • Ty sam racz zastaw przechować, bo któż chce za mnie poręczyć? (Księga Hioba 17, 3)

 • Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? (Księga Hioba 19, 23)

 • Więc kto mu wypomni złe życie i któż zapłaci za czyny? (Księga Hioba 21, 31)

 • Oto są ślady dróg Jego; jak mało o Nim się słyszy! Któż zdoła pojąć grom Jego mocy? (Księga Hioba 26, 14)

 • on lekki na wodnej powierzchni. Przeklęte dziedzictwo na ziemi: nie zwraca się on w stronę winnic. (4a) Susza, spiekota, śnieg niszczy, a Szeol wymiata grzesznika. (4b) Wymaże go łono z pamięci, robak go połknie jak słodycz, nikt go już nawet nie wspomni. Nieprawość wycięta jak drzewo. (4c) Gnębił niepłodną, bezdzietną, niedobrze się z wdową obchodził, (4d) swą siłą wspomagał mocarzy; stoi, lecz życia niepewien. (4e) Oparcie mu dano, bezpieczny, pilnie naśladuje ich drogi. (4f) Pysznił się krótko i odszedł, poniżony, wycięty jak malwa, jak wierzchołek kłosa zabrany. (4g) Czy nie tak? Któż kłamstwo wykaże? Któż mowę moją zniweczy? (Księga Hioba 27, 24)

 • Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któż takim mistrzem jak On? (Księga Hioba 36, 22)

 • Wszechmocny jest - któż Go dosięże? Pełen potęgi, świętości, bogaty w prawość, nie w ucisk. (Księga Hioba 37, 23)

 • Któż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi? (Księga Hioba 38, 2)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina