Encontrados 44 resultados para: Jarzmo

 • Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata! A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi. (Księga Rodzaju 27, 40)

 • w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w największej nędzy będziesz służył swoim wrogom, których Pan naśle na ciebie. On położy na twój kark żelazne jarzmo, aż do zupełnej twej zagłady. (Księga Powtórzonego Prawa 28, 48)

 • Arauna odpowiedział Dawidowi: Pan mój, król, może wziąć je i złożyć ofiarę ze wszystkiego, co wyda mu się słuszne: oto woły na całopalenie, sanie młockarskie i jarzmo z wołów jako drwa. (2 Księga Samuela 24, 22)

 • gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. (1 Księga Królewska 12, 11)

 • gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców. (2 Księga Kronik 10, 11)

 • w tym celu, aby zdjęli z nich jarzmo. Widać bowiem było, że królestwo greckie usiłuje wziąć Izraela w niewolę. (1 Machabejska 8, 18)

 • Co zaś dotyczy krzywd wyrządzonych im przez króla Demetriusza, to napisaliśmy do niego te słowa: Dlaczego na naszych przyjaciół i sprzymierzeńców, na Żydów, włożyłeś tak ciężkie jarzmo? (1 Machabejska 8, 31)

 • W roku więc sto siedemdziesiątym pogańskie jarzmo zostało zdjęte z Izraela, (1 Machabejska 13, 41)

 • Włóż swoje nogi w jej pęta, na szyję pozwól sobie włożyć jej jarzmo. (Mądrość Syracha 6, 24)

 • Jej więzy zapewnią ci bezpieczne schronienie, a jej jarzmo – szczero–złotą ozdobę. (Mądrość Syracha 6, 29)

 • Ozdobą ze złota będzie ci jej jarzmo, a pęta – okażą się ze złotych nici. (Mądrość Syracha 6, 30)

 • Jarzmo dla wołów źle dopasowane - to żona niegodziwa, kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona. (Mądrość Syracha 26, 7)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina