Encontrados 98 resultados para: Czyni

 • Ten jego pan spostrzegł, że Bóg jest z Józefem i sprawia, że mu się dobrze wiedzie, cokolwiek czyni. (Księga Rodzaju 39, 3)

 • Pan zaś odrzekł: Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan? (Księga Wyjścia 4, 11)

 • Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu. (Księga Kapłańska 18, 29)

 • Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni. (Księga Powtórzonego Prawa 6, 24)

 • Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. (Księga Powtórzonego Prawa 18, 12)

 • gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni, każdym, który postępuje niesprawiedliwie. (Księga Powtórzonego Prawa 25, 16)

 • Samuel opowiedział więc wszystkie te słowa i nic przed nim nie zamilczał. A [Heli] rzekł: On jest Panem! Niech czyni, co uznaje za dobre. (1 Księga Samuela 3, 18)

 • Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział: odebrał Pan królestwo z twej ręki, a oddał je innemu - Dawidowi. (1 Księga Samuela 28, 17)

 • jeżeli jednak powie: Nie znajduję w tobie upodobania - oto jestem - niech czyni ze mną co uzna za słuszne! (2 Księga Samuela 15, 26)

 • Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę, (2 Księga Samuela 22, 33)

 • Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia i Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. (2 Księga Samuela 22, 36)

 • Picie odbywało się według takiego polecenia: nie było nikogo przymuszającego, bo tak zarządził król wszystkim urzędnikom swego domu: Niech każdy czyni, co mu się podoba. (Księga Estery 1, 8)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina