Encontrados 152 resultados para: Chwałą

 • W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana. (Księga Wyjścia 16, 10)

 • Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. (Księga Wyjścia 24, 16)

 • Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. (Księga Wyjścia 33, 22)

 • Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. (Księga Wyjścia 40, 34)

 • I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. (Księga Wyjścia 40, 35)

 • Wtedy Mojżesz powiedział: Oto co Pan nakazał uczynić, aby chwała Pana wam się ukazała! (Księga Kapłańska 9, 6)

 • Mojżesz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania, potem wyszli stamtąd i pobłogosławili lud. Wtedy chwała Pana ukazała się całemu ludowi. (Księga Kapłańska 9, 23)

 • Całe zgromadzenie mówiło, by ich ukamienować, gdy [wtem] ukazała się chwała Pana wobec wszystkich Izraelitów nad Namiotem Spotkania. (Księga Liczb 14, 10)

 • Lecz - na moje życie - napełni się chwałą Pana cała ziemia. (Księga Liczb 14, 21)

 • Gdy Korach zebrał przeciw nim tę całą społeczność przy wejściu do Namiotu Spotkania, ukazała się całej społeczności chwała Pana. (Księga Liczb 16, 19)

 • Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. (Księga Liczb 20, 6)

 • On waszą chwałą, On waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. (Księga Powtórzonego Prawa 10, 21)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina