Encontrados 8625 resultados para: lor

 • „Ieşiți din arcă, tu şi soţia ta, fiii tăi şi soţiile fiilor tăi cu tine! (Cartea Genezei 8, 16)

 • Şi a ieşit Nóe cu fiii săi, cu soţia sa şi cu soţiile fiilor săi care erau împreună cu el. (Cartea Genezei 8, 18)

 • Toate vieţuitoarele, toate târâtoarele, toate păsările şi tot ce se târăște pe pământ, după speciile lor, au ieşit din arcă. (Cartea Genezei 8, 19)

 • Apoi Dumnezeu le-a vorbit lui Nóe şi fiilor săi: (Cartea Genezei 9, 8)

 • Ham, tatăl lui Canaán, a văzut goliciunea tatălui său şi a făcut cunoscut celor doi fraţi ai lui care erau afară. (Cartea Genezei 9, 22)

 • Sem şi Iafét au luat mantaua, au pus-o pe umerii amândurora, au intrat cu spatele şi au acoperit goliciunea tatălui lor. Feţele le erau întoarse şi n-au văzut goliciunea tatălui lor. (Cartea Genezei 9, 23)

 • Şi a zis: „Blestemat să fie Canaán! Să fie sclavul sclavilor fraţilor lui!”. (Cartea Genezei 9, 25)

 • Acestea sunt generaţiile fiilor lui Nóe, Sem, Ham şi Iafét. După potop li s-au născut fii. (Cartea Genezei 10, 1)

 • Din aceștia s-au despărţit popoarele din zona de coastă în ţinuturile lor, fiecare după limba sa, după familiile lor, după neamurile [lor]. (Cartea Genezei 10, 5)

 • Miţráim le-a dat naştere celor din Lud, Anám, Leháb, Naftúh, (Cartea Genezei 10, 13)

 • celor din Patrós, Caslúh, din care au ieşit filisténii şi locuitorii din Caftór. (Cartea Genezei 10, 14)

 • Şi era hotarul canaaneénilor de la Sidón, cum se merge spre Gherár, până la Gáza, şi cum se merge spre Sodóma, Gomóra, Admá şi Ţeboím, până la Léşa. (Cartea Genezei 10, 19)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina