Encontrados 3195 resultados para: iar

 • Apoi a apărut un alt semn în cer: iată, un dragon ca de foc, mare, având şapte capete şi zece coarne, iar pe capete – şapte diademe. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 3)

 • iar Femeia a fugit în pustiu, acolo unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo timp de o mie două sute şaizeci de zile. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 12, 6)

 • Şi am văzut o Fiară ridicându-se din mare, având zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece diademe, iar pe capete, nume de blasfemie. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 1)

 • Fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului: labele ei erau ca ale ursului, iar gura ei era ca gura leului. Dragonul i-a dat puterea sa, şi tronul său şi o mare autoritate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 2)

 • Unul dintre capetele sale era rănit ca de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Atunci, tot pământul, cuprins de uimire, [s-a dus] după Fiară. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 3)

 • Şi au început să se prosterne înaintea dragonului, pentru că a dat autoritate Fiarei, precum şi să se prosterne şi înaintea Fiarei, spunând: „Cine este asemenea Fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 4)

 • Şi am văzut o altă Fiară ridicându-se din pământ: avea două coarne ca de miel şi vorbea ca dragonul. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 11)

 • Ea foloseşte întreaga autoritate a Fiarei celei dintâi, în faţa ei, şi face ca tot pământul şi toţi locuitorii lui să se prosterne înaintea Fiarei dintâi, căreia i se vindecase rana de moarte. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 12)

 • Şi face semne mari: face chiar să cadă foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 13)

 • Şi-i înşală pe locuitorii pământului prin semnele pe care i-a fost dat să le facă înaintea Fiarei, zicându-le celor care locuiesc pe pământ să facă un chip al Fiarei care avea rana [produsă] de sabie şi totuşi trăia. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 14)

 • Şi i-a fost dat să dea un duh chipului Fiarei, aşa încât şi chipul Fiarei să vorbească şi să facă în aşa fel încât cei care nu se vor prosterna înaintea chipului Fiarei să fie ucişi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 15)

 • astfel încât nimeni să nu poată vinde sau cumpăra decât dacă are semnul numelui Fiarei sau numărul numelui ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 13, 17)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina