Encontrados 688 resultados para: avea

  • Ea avea un zid mare şi înalt, cu douăsprezece porţi, iar deasupra porţilor erau doisprezece îngeri şi numele înscrise, care sunt numele celor douăsprezece triburi ale fiilor lui Israél: (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 12)

  • Iar zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 14)

  • Iar cel care vorbea cu mine avea ca măsură o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porţile ei şi zidul ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 15)

  • Nu va mai fi noapte acolo şi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 5)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina