Encontrados 120 resultados para: Generaţie

 • A patra generaţie, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoréilor nu şi-a împlinit până acum [măsura]”. (Cartea Genezei 15, 16)

 • Iosíf i-a văzut pe fiii lui Efraím până la a treia generaţie. De asemenea, şi pe fiii lui Machír, fiul lui Manáse, care s-au născut pe genunchii lui Iosíf. (Cartea Genezei 50, 23)

 • Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „Aşa să le spui fiilor lui Israél: «Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac şi Dumnezeul lui Iacób, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veşnicie, aceasta este amintirea mea din generaţie în generaţie». (Cartea Exodului 3, 15)

 • Această zi să vă fie memorial şi să o celebraţi ca o sărbătoare a Domnului din generaţie în generaţiile voastre: ca hotărâre veşnică să o celebraţi! (Cartea Exodului 12, 14)

 • Să ţineţi Sărbătoarea Ázimelor, fiindcă chiar în această zi am scos taberele voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceasta din generaţie în generaţie ca pe hotărâre veşnică! (Cartea Exodului 12, 17)

 • Noáptea [aceea] a fost o noapte de veghe pentru Domnul, când i-a scos din ţara Egiptului; aceasta este noaptea de veghe în cinstea Domnului pentru toţi fiii lui Israél din generaţie în generaţie. (Cartea Exodului 12, 42)

 • Şi a zis: „Pentru că o mână s-a ridicat împotriva tronului Domnului, va lupta Domnul împotriva lui Amaléc din generaţie în generaţie!”. (Cartea Exodului 17, 16)

 • Să nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc vina părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă urăsc (Cartea Exodului 20, 5)

 • şi mă îndur până la a mia generaţie de cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele! (Cartea Exodului 20, 6)

 • Áaron şi fiii săi să-l pună în cortul mărturiei, dincoace de perdeaua care este în faţa mărturiei, [ca să ardă] de seara până dimineaţa înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru fiii lui Israél, din generaţie în generaţie. (Cartea Exodului 27, 21)

 • va arde şi seara, când va aşeza candelele. Va arde neîntrerupt tămâie în faţa Domnului, din generaţie în generaţie. (Cartea Exodului 30, 8)

 • Áaron va face o dată pe an purificarea pe coarnele lui: cu sângele jertfei pentru păcat, în Ziua Ispăşirii, o dată pe an, îl va purifica din generaţie în generaţie. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnului”. (Cartea Exodului 30, 10)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina