Encontrados 666 resultados para: Decât

 • Domnul Dumnezeu i-a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele şi decât toate ființele câmpului; pe pântece să umbli şi ţărână să mănânci în toate zilele vieţii tale! (Cartea Genezei 3, 14)

 • Domnul a zis: „Duhul meu nu va rămâne pe vecie în om. El nu este decât carne, iar zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani”. (Cartea Genezei 6, 3)

 • Ei au spus: „Pleacă!”. Şi au zis: „Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin şi acum vrea să o facă pe judecătorul. Îți vom face mai rău decât lor”. Şi, împingându-l pe Lot cu forţă, s-au apropiat să spargă uşa. (Cartea Genezei 19, 9)

 • Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în sânul tău şi două popoare din măruntaiele tale se vor despărţi. Un popor va fi mai tare decât celălalt popor şi cel mai mare îl va sluji pe cel mai mic”. (Cartea Genezei 25, 23)

 • În ţară a fost o foamete, alta decât foametea dintâi care fusese în zilele lui Abrahám. Isáac s-a dus la Abimélec, regele filisténilor, la Gherár. (Cartea Genezei 26, 1)

 • Esáu a zis tatălui său: „N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!”. Şi Esáu şi-a ridicat glasul şi a plâns. (Cartea Genezei 27, 38)

 • S-a speriat şi a zis: „Cât de înfricoşător este locul acesta! El nu-i altceva decât casa lui Dumnezeu; aceasta este poarta cerului!”. (Cartea Genezei 28, 17)

 • Lában a răspuns: „Mai bine să ţi-o dau ţie decât s-o dau altui om. Rămâi la mine!”. (Cartea Genezei 29, 19)

 • Iacób a intrat şi la Rahéla, căci o iubea pe Rahéla mai mult decât pe Léa. Şi i-a mai slujit lui [Lában] alţi şapte ani. (Cartea Genezei 29, 30)

 • Israél îl iubea pe Iosíf mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi pentru că era fiul bătrâneţilor sale şi-i făcuse o tunică cu mâneci lungi. (Cartea Genezei 37, 3)

 • Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fraţii şi îl urau. Nu puteau să-i vorbească în pace. (Cartea Genezei 37, 4)

 • Iúda le-a recunoscut şi a zis: „Ea este mai dreaptă decât mine, fiindcă nu i-am dat-o fiului meu Şelá”. Şi de atunci nu a mai cunoscut-o. (Cartea Genezei 38, 26)


“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina