Encontrados 1361 resultados para: Aceasta

 • Domnul Dumnezeul cerului, care m-a luat din casa tatălui meu şi din casa rudelor mele, care mi-a spus şi mi-a jurat, zicând: «Descendenței tale le voi da această ţară», el îl va trimite pe îngerul său înaintea ta şi tu vei lua de acolo o soţie pentru fiul meu. (Cartea Genezei 24, 7)

 • Fata căreia îi voi zice: «Înclină-ţi, te rog, urciorul ca să beau!» şi care va răspunde: «Bea şi voi adăpa şi cămilele tale», ea să fie aceea pe care ai rânduit-o pentru servitorul tău Isáac! Şi prin aceasta voi cunoaşte că ai arătat îndurare față de stăpânul meu”. (Cartea Genezei 24, 14)

 • Aceasta este descendenţa lui Isáac, fiul lui Abrahám. Abrahám l-a născut pe Isáac. (Cartea Genezei 25, 19)

 • Locuieşte ca străin în ţara aceasta; eu voi fi cu tine şi te voi binecuvânta, căci ţie şi descendenței tale vă voi da toate ţinuturile acestea şi voi împlini jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Abrahám”. (Cartea Genezei 26, 3)

 • Abimélec a zis: „De ce ne-ai făcut aceasta? Puţin a lipsit ca cineva din popor să se culce cu soţia ta şi ai fi adus vinovăţie asupra noastră”. (Cartea Genezei 26, 10)

 • Apoi au săpat o altă fântână şi s-au certat şi pentru aceasta; de aceea a numit-o Sitná. (Cartea Genezei 26, 21)

 • Esáu a zis tatălui său: „N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă şi pe mine, tată!”. Şi Esáu şi-a ridicat glasul şi a plâns. (Cartea Genezei 27, 38)

 • S-a speriat şi a zis: „Cât de înfricoşător este locul acesta! El nu-i altceva decât casa lui Dumnezeu; aceasta este poarta cerului!”. (Cartea Genezei 28, 17)

 • Iar această piatră pe care am pus-o ca stelă [de aducere aminte] va fi casa lui Dumnezeu şi, din tot ce îmi va da, îi voi oferi a zecea parte”. (Cartea Genezei 28, 22)

 • Când s-a făcut dimineaţă, iată că era Léa. Atunci el i-a zis lui Lában: „De ce mi-ai făcut aceasta? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahéla? Pentru ce m-ai înşelat?”. (Cartea Genezei 29, 25)

 • Împlineşte săptămâna [nupţială] cu aceasta şi ţi-o voi da şi pe cealaltă în schimbul slujbei cu care mă vei sluji alţi şapte ani!”. (Cartea Genezei 29, 27)

 • [Iacób] a făcut aşa şi a împlinit săptămâna cu aceasta; apoi [Lában] i-a dat-o pe Rahéla, fiica sa, de soţie. (Cartea Genezei 29, 28)


“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina