12. ni tmina tebi neæe biti tamna: noæ sjaji kao dan i tama kao svjetlost.

12
“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina