17. Nije li sada pšenièna žetva? Ali ja æu zazvati Jahvu i on æe poslati gromove i kišu. I jasno æete razabrati kako je veliko zlo koje ste uèinili pred Jahvom tražeæi sebi kralja."
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina