19. i koje li prekomjerne velièine u moæi njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove

19
“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina