36. Izuzimam Kaleba, sina Jefuneova. On æe je vidjeti; njemu i njegovim potomcima dat æu zemlju kojom je išao, jer je vjerno slijedio Jahvu.'
Livros sugeridos“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina