1. Nakon toga vidjeh: jedan drugi anðeo silazi s neba s moæi velikom! Sva se zemlja zasvijetlila od njegova sjaja.
Livros sugeridos“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina