15. Tko se naviknuo na sramotne rijeèi neæe se popraviti svega vijeka svoga.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina