15. U ono sam vrijeme vidio u Judeji ljude koji gaze u tijescima u dan subotnji; drugi su nosili snopove žita, tovarili na magarce vino, grožðe, smokve i svakojake terete da ih u dan subotnji unesu u Jeruzalem. I prekorih ljude što u taj dan prodaju živež.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina