10. Kad je pravednik bježao ispred jarosti bratove, ona ga je vodila pravim stazama; pokazala mu Božje kraljevstvo i podarila mu znanje o svetinjama; uspjehom okrunila napore njegove i umnožila plodove truda njegova.
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina