4. Ako ubojica utekne u koji od tih gradova, neka stane pred gradska vrata i neka starješinama toga grada iznese svoju stvar. Oni neka ga prime u svoj grad i odrede mu mjesto gdje æe prebivati meðu njima.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina