21. Jer, gle, iziæi æe Jahve iz svog prebivališta da stanovnike zemljine kazni što se o njeg' ogriješiše. Izbacit æe zemlja svu krv što je na njoj prolivena i neæe više kriti onih koji su na njoj poklani.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina