13. Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia.
Livros sugeridos“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina