8. Patrzcie, wydaję wam ten kraj. Idźcie, posiądźcie tę ziemię, którą Pan poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu.
Livros sugeridos“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina