25. A kapłan umoczy palec we krwi ofiary przebłagalnej i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza ofiar całopalnych,
Visite nossa livraria“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina