6. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina